iphone 7 განვადებით

iPhone 7

iPhone 7 მისი ოფიციალური პრეზენტაციის დღიდან მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე გაყიდვად სმარტფონად ითვლება და უკვე რამდენიმე ქვეყანაში მოხსნა გაყიდვების რეკორდი.

ანალოგიური სიტუაციაა საქართველოშიც, მასზე მოთხოვნა არ იკლებს, მათ შორის როგორც ახალ, ისე მეორად მოდელებზე და შესაბამისად, აქტუალურია iPhone 7-ის განვადებით შეძენასთან დაკავშირებული რჩევებიც, რომელთაც დღეს ჩვენს ბლოგზე წარმოგიდგენთ:

შეიძინეთ აქ: iPhone 7 ამერიკიდან, განვადებით თვეში 71 ლარად!

 1. ახალი მოდელის შეძენის შემთხვევაში ტელეფონი აუცილებლად შეიძინეთ მხოლოდ კარგად ცნობილ, პოპულარულ მაღაზიაში, რათა თავიდან აიცილოთ არაოფიციალური ვერსიის შეძენის რისკი.
 2. განვადების პირობების გაცნობისას ყურადღებით გაეცანით ყველა ფინანსური ინსტიტუტის შეთავაზებას, რომლებიც ამ მაღაზიას ემსახურებიან, დაწვრილებით იკითხეთ საკომისიოები და საპროცენტო განაკვეთები, ასევე ვადაზე ადრე დაფარვის შემთხვევაში არსებული პირსაგამტეხლოები და შეღავათები.
 3. თუ მეორადი iPhone 7-ის ყიდვას გადაწყვეტთ, მაშინ გირჩევთ ის Mobify.ge-ზე შეიძინოთ :) თუ რატომ, ამას ქვემოთ წარმოდგენილი რჩევებიდან მიხვდებით, რომელთაც მობიფაი 100%-ით აკმაყოფილებს.
 4. აუცილებლად იკითხეთ, როგორ მდგომარეობაშია ტელეფონი, რამდენ ხანში ჩამოდის და როგორი საგარანტიო პირობები აქვს.
 5. მოყვება თუ არა ყუთი და ორიგინალი აქსესუარები.
 6. თუ iphone 7 იყიდება გამოწერით და არ არის ადგილზე, მაშინ რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ტელეფონი რაიმე ხარვეზით ჩამოვიდა.
 7. როგორია განვადების პირობები, ჯამური გაძვირება და ა.შ.
 8. რამდენად მოქნილია განვადების სისტემა, არის თუ არა ის ონლაინ, რამდენია ბანკია ჩასმული სისტემაში.

და რაც მთავარია, როგორია ჯამური ღირებულება პირდაპირ გადახდით ან განვადების შემთხვევაში, ვინაიდან iphone 7 ფასი ძალიან განსხვავდება მაღაზიების და მდგომარეობის მიხედვით.

კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან iPhone 7 1349 ლარი ან ონლაინ საბანკო განვადებით თვეში 71 ლარი ღირს!

დამატებით რჩევებს აიფონ 7-ის განვადებით შეძენის შესახებ ჩვენს წინა პოსტში შეგიძლიათ გაეცნოთ.

iPhone 7 ganvadebit

 

(იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ ქართული ფონტით კითხვას, წარმოგიდგენთ ჩვენს რჩევებს ლათინური შრიფტითაც):

iPhone 7 misi oficialuri prezentaciis dgidan msoflioshi ert-ert yvelaze gayidvad smartfonad itvleba da ukve ramdenime qveyanashi moxsna gayidvebis rekordi.

analogiuri situaciaa saqartveloshic, masze motxovna ar iklebs, mat shoris rogorc axal, ise meorad modelebze da shesabamisad, aqtualuria iPhone 7-is ganvadebit shedzenastan dakavshirebuli rchevebic, romeltac dges chvens blogze warmogidgent:

 • Axali modelis shedzenis shemtxvevaSi telefoni aucileblad sheidzinet mxolod kargad cnobil, popularul magaziash, rata tavidan aicilot araoficialuri versiis shedzenis riski.
 • Ganvadebis pirobebis gacnobisas yuradgebit gaecanit yvela finansuri institutis shetavazebas, romlebic am magazias emsaxurebian, dawvrilebit ikitxet sakomisioebi da saprocento ganakvetebi, aseve vadaze adre dafarvis shemtxvevashi arsebuli pirsagamtexloebi da shegavatebi.
 • Tu meoradi iPhone 7-is yidvas gadawyvett, mashin girchevt is Mobify.ge-ze iyidot :) Tu ratom, amas qvemot warmodgenili rchevebidan mixvdebit, romeltac mobify 100%-iT akmayofilebs.
 • Aucileblad ikitxet, rogor mdgomareobashia telefoni, ramden xashi chamodis da rogori sagarantio pirobebi aqvs.
 • Moyveba tu ara yuti da originali aqsesuarebi.
 • Tu iphone 7 iyideba gamowerit da ar aris adgilze, mashin ra xdeba im shemtxvevashi Tu telefoni raime xarvezit chamovida.
 • Rogoria ganvadebis pirobebi, jamuri gazvireba da a.sh.
 • Ramdenad moqnilia ganvadebis sistema, aris tu ara is onlain, ramdenia bankia chasmuli sistemashi.
 • Da rac mtavaria, rogoria jamuri fasi pirdapir gadaxdit an ganvadebis shemtxvevashi, vinaidan iphone 7 fasi dzalian gansxvavdeba magaaziebis da mdgomareobis mixedvit.
 • Kidev ertxel shegaxsenebt rom chventan iPhone 7 1349 lari an onlain sabanko ganvadebit tveshi 71 lari girs!